Nedan följer ett litet urval av vår kundstock

Myndigheter

 • Polismyndigheten
 • Riksrevisionsverket
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Svenska ESF rådet
 • Kommerskollegiet
 • Ekonomistyrningsverket
 • Stockholms stadsbyggnadskontor

Företag

 • Tobin Properties
 • HSB Skanska
 • ISS
 • OKQ8
 • Lidl
 • IKANO Bygg
 • NCC FABEGE
 • ICA
 • STATOIL
 • AVIS
 • Fredells Bygg
 • COOP

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
•att webbplatsen innehåller cookies
•vad dessa cookies används till och
•hur cookies kan undvikas.

På norrmalmslas.se används cookies enbart i statistiksyfte för att fastställa antalet unika besökare samt hur länge en besökare stannar på hemsidan. Cookies används också för att hålla reda på sessionen när du är inloggad. Om du inte accepterar användning av cookies på vår webbplats, kan du ändra din webbläsares inställningar till att ej ta emot cookies. Vi hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för närmare instruktioner.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Inget uppdrag är för litet eller för stort när det gäller våra kunder.
Vårt sätt att arbeta är en process där lyhördhet, lösningar och resultat finns med i varje projekt.
Vi arbetar nära våra kunder som kostnadseffektiva, långsiktiga partners med fokus på kundens önskemål.
Att anlita Norrmalms Lås innebär trygghet, engagemang och fungerande lösningar.
Vi tillhandahåller hög teknisk kompetens, hög servicegrad och fokus på rätt funktionalitet.
Vi kan hjälpa er med allt från några goda råd till ett komplett projektåtagande, vi är företaget där allt inom lås, mekaniskt intrångsskydd, stöldskydd mm. kan beställas av en enda leverantör.
Vi jobbar med säkerhetstänkande inom lås, larm, passersystem, dörrautomatiker, elektroniska passagesystem.
Med ett brett urval av produkter kan du som kund vända dig till Norrmalms lås AB för en prisvärd helhetslösning.

Vi respekterar din integritet och använder personliga uppgifter endast i enlighet med dessa villkor och i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).
Information som vi samlar in och lagrar vid normal användning av hemsidan är adressen på den dator från vilken sidan läses, typ av browser som används, vilka sidor du läser samt datum och tid för dessa förfrågningar.

Denna information används för att kontrollera hur sidan utnyttjas och underlättar vid uppdatering och utveckling.
Sådan användning resulterar inte i att identifierbara uppgifter samlas in eller lagras.

Som på de flesta andra hemsidor sker insamlandet av denna typ av information med hjälp av s.k "cookies" eller liknande tekniska hjälpmedel.
Du kan avvisa "cookies" genom en funktion på din browser men därefter är det möjligt att du kan inte använda alla funktioner på vår hemsida.
När du kontaktar oss, till exempel genom att skicka en förfrågan till oss, samtycker du att vi kan lagra data såsom ditt namn, företag, bransch, postadress, e-mail adress, typ av förfrågan, ditt svar eller andra svar på frågor vi ställer .

Vi kan också registrera eventuell övrig information som behövs för att kunna besvara din förfrågan eller för att hantera de aktiviteter som genomförs i våra hemsidor.
Vi använder sådan registrerad data i enlighet med dessa villkor och i enlighet med Personuppgiftslagen.
Om du lämnar personliga uppgifter angående annan än dig själv, ber vi dig kontrollera att du har fått samtycke för överföring av denna information till oss för användning i enlighet med dessa villkor.

Om du är under 18 år ber vi dig att inte aktivt lämna personliga uppgifter utan tillstånd från förälder eller annan vårdnadshavare.
Vi har vidtagit adekvata åtgärder för att garantera lämplig säkerhetsnivå för behandlingen av dina personliga uppgifter.

Norrmalms Lås strävar kontinuerligt i vårt dagliga arbete att minska vår miljöpåverkan. Detta gäller allt ifrån hur vi återvinner förbrukat material och till hur vi arbetar ute på fältet, till val av transportfordon och beställningsrutiner.

Vi arbetar för en hållbar utveckling genom att:
• Uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.
• Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
Utbilda och motivera våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
• I möjligaste mån välja de varor och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön.
• Ha dialog, information och utbildning med samtliga medarbetare för att göra alla medvetna om miljöarbete och motivera alla att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.

Kontakta oss

Tulegatan 61
172 72 Sundbyberg

Telefon: +46 (0) 8 33 30 33

Fax: +46 (0) 8 31 32 00

Epost: info[at]norrmalmslas.se

Bildgalleri